BESKRIVELSE AF SAGEN:
Opførelse af 111 moderne familieboliger på Annebergvej. Boligerne er opført med henblik på at imødekomme den voksende efterspørgsel og behovet for kvalitetsboliger til en lavere husleje. De 111 boliger er en blanding af 2 blokke med lejligheder og 2 blokke med rækkehuse i størrelserne 48 til 88 kvm.

Boligerne er placeret således, at der skabes hyggelige og afskærmede gårdrum mellem blokkene, der understøtter et naturligt fællesskab for beboerne. I gårdrummene er indarbejdet åbne grøfter til lokal nedsivning og forsinkelse af regnvand.

Bebyggelsen har et enkelt arkitektonisk udtryk – materiale og farvemæssigt – men hvor kombinationen af boligtyper og spring i facader giver en oplevelsesmæssig variation.

Boligerne på Annebergvej er udformet med stor fokus på energi og indeklima, fx er vinduesstørrelse nøje afstemt med daglysindfald og indeklimaet i de enkelte boligtyper.

RÅDGIVNINGSYDELSER:
Projektering af konstruktioner, kloak, vvs, ventilation og el.
Indeklima-vurderinger, lyd, akustik, energirammeberegninger og brandrådgivning.
Fagtilsyn på alle fag.