BESKRIVELSE AF SAGEN:
Seatower, Frederikshavn består af 36 almene boliger og 12 private boliger beliggende på Apholmenvej i Frederikshavn.
De 48 boliger i Seatower, Frederikshavn fordeler sig med 4 lejligheder på hver af de 12 etager. Af de 4 lejligheder på hver etage er 3 almene og 1 privat. De almene boliger opføres af Boligselskabet Nordjylland, afdeling 153. De private boliger opføres af Beach House A/S.

RÅDGIVNINGSYDELSER:
Projektering af VVS, ventilation og konstruktioner. Energirammeberegninger. Fagtilsyn.