BESKRIVELSE AF SAGEN:

Opførelse af 57 ungdomsboliger i med tilhørende fælles- og servicearealer på Tranevej i Nykøbing Mors i tilknytning til de nærtliggende uddannelsesinstitutioner og Morsø Multipark. Boligerne fordeles på to bygninger i to plan, hvor den ene 1 (35 boliger) er tiltænkt elever fra det nærliggende Sports College, mens den anden (22 boliger) er tiltænkt elever fra øvrige college retninger.

Området bindes sammen af stisystemer med mulighed for ophold, rekreative oplevelser og fysisk udfoldelse. Derudover er der blandt andet opført 29 parkeringspladser og cykelparkering med plads til 60 cykler.

RÅDGIVNINGSYDELSER:

Statiske beregninger inkl. certificering – Konstruktionsklasse KK2. Konstruktionsprojekt, kloakplaner, projektering af el, VVS og ventilation. Optegning af installationsprojekt, energirammeberegninger, brandstrategi samt certificering BK2 samt projektopfølgning.