BESKRIVELSE AF SAGEN

Projektet på Gasværksvej omfatter primært brandrådgivning ifm. med renoverings- og ombygningsarbejde af erhvervsejendom i Aalborg.
Ejendommens mange kontorlejemål indrettes og opdateres til nutidens høje standarder og til nye lejere med særlige krav.
Brix & Kamp A/S bistår ejeren med faglig sparring og rådgivning ifm. myndighedsbehandling af de enkelte delprojekter, udarbejdning af overordnet brandstrategi for ejendommen, brandplaner, udbudsmateriale og indhentning af tilbud på bl.a. etablering af ABA-anlæg.