BESKRIVELSE AF SAGEN

Etablering af nye undervisningslokaler til almen-området samt specialtilbuddet nord for E-fløjen på Hedegaardskolen i Brønderslev. De nye lokaler kobler sig til skolens udskoling med god adgang til skolens faglokaler. Placeringen giver også anledning til at gentænke udearealerne i forbindelse med nybyggeriet samt udnytte eksisterende karakteristika.