BESKRIVELSE AF SAGEN

Projektet omfatter brandteknisk rådgivning og gennemgang af 5 udvalgte plejecentre i Hjørring Kommune.
De enkelte plejecentre er gennemgået med henblik på, at gældende krav er overholdt og at sikre et tilfredsstillende sikkerhedsniveau. I tæt dialog med beredskabet, kommunen og de enkelte centerledere og tekniske medarbejdere, udmønter den brandtekniske gennemgang sig i et Brandteknisk notat indeholdende et samlet overblik over afvigende forhold samt konkrete anbefalinger, skitser og brandplaner til, hvordan et tilfredsstillende sikkerhedsniveau kan opretholdes.