BESKRIVELSE AF SAGEN

Projektet omfatter opførelse af 140 boliger på 11.900 m² og erhverv på 1.500 m². Lejlighedstyperne varierer fra 2- til 4-værelseslejligheder, der spænder fra 60 til 120 kvadratmeter fordelt på 3-5 etager. Bebyggelsen udformes som en klassisk karrébebyggelse med gårdrum i midten, hvor der etableres fællesfaciliteter og grønne områder.