BESKRIVELSE AF SAGEN:

Projektet omfatter to plan, hvor stueplan rummer 1.550 m2, som indeholder råvarelager, produktionsudstyr og færdigproduktlager. Ydermere indeholder bygningen en overetage på 1.000 m2 fordelt på flere niveauer med henholdsvis administration, velfærd, og produktionsudstyr.

Bygningen opføres på direkte fundering, funderet på etableret sandpude. Byggeriet opføres med en bærende konstruktion af stålgitterspær, med facader af sandwichpaneler, mens indervægge og dæk er en kombination af in-situ støbt beton og betonelementer. Bioraffinaderiet opføres som led i udvidelsen af Biomegas produktion af protein og olier fra blandt andet laks som ingredienser til fødevarer samt foder til hunde og katte.

RÅDGIVNINGSYDELSER:
Samtlige ingeniørydelser vedr. brand, bærende konstruktioner, tekniske installationer, energi og indeklima.