BESKRIVELSE AF SAGEN:
Hjørrings gamle betonrådhus får helt ny indmad og ekstra etager til blandt andet attraktive boliger mod vest ud mod Nørregade. Det meste af den renoverede bygning, Codanhus, der ejes af entreprenørvirksomheden A. Enggaard A/S, lejes ud til Hjørring Kommune.

Kommunen kommer til at råde over 12.000 m² og får plads til op til 650 ansatte. Stueetagen på 2000 m² rummer butikker, restauranter mm., samt et nyt Borgerservice-kontor med indgang fra Springvandspladsen. På førstesalen ud mod samme plads placeres en cirkelrund byrådssal med store glaspartier.

I kælderen findes der parkeringspladser til de ansatte og ud mod Nørregade etableres offentlige parkeringspladser. Mod Nørregade bliver bygningen udvidet med en ekstra etage med boliger, så der bliver to etager med i alt 14 lejligheder med et boligareal på mellem 80 og 150 kvadratmeter. Alle boliger har enten altan eller terrasse.

Energi
Tag, vinduer og facader lever op til energikrav, som ligger nogle år ud i fremtiden. Byggeriet er isoleret efter hvad der svarer til passivhus konceptet. Det betyder, at de fleste ydervægge isoleres med 460 mm og at lofterne de fleste steder har et isoleringslag på i alt 575 mm.

Taget er forberedt til, at der efterfølgende kan monteres et solcelle-anlæg. Opvarmningen sker med fjernvarme. Til ventilation og belysning er valgt energieffektive produkter.

Indeklima
Det om- og tilbyggede Codanhus er dimensioneret til at få et betydeligt bedre indeklima. Der bliver gode dagslysforhold i kontorerne. Samtidig hjælper en udvendig solafskærmning af de mange vinduer mod syd og vest med at sikre en behagelig arbejdstemperatur i de åbne kontorlandskaber. Ventilationen forbedres betragteligt og de valgte lofter giver en god akustik.

RÅDGIVNINGSYDELSER:
Projektering af konstruktioner, installationer for vvs, ventilation og el.