BESKRIVELSE AF SAGEN:
Opførelse af nyt etablissement for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, FES.

Faciliteterne indeholder dels kontorer og mødefaciliteter, køkken og kantineforhold. Endvidere etableres der garageanlæg, lager-, værksteds- og reparationsområder, herunder malerværksted og forskellige mekaniske værksteder. Værkstederne er højloftede rum med eksempelvis portalkran.

Etablissementet består af flere bygninger, i hhv. 1 og 3 etagers byggeri. Bygningerne opføres i hhv. in-situ støbt beton samt i præfabrikerede elementer.

Til faciliteterne stilles der store krav til intern logistik, varetransport og behandling, ligesom energiforhold, indeklima og støj-forhold er væsentlige elementer i designet og projekteringen af etablissementet.

Projektet for FES er klassificeret, hvorfor præcise oplysninger om placering og anvendelse ikke kan videregives.

RÅDGIVNINGSYDELSER:
Rådgivning under udarbejdelse af dispositionsforslag, projektforslag, hovedprojekt, rådgivning i byggeperioden.
Ydelserne omfatter følgende ingeniørfag: Konstruktion, Ventilation, VVS, stærk- og svagstrøm.
Desuden varetages commissioningledelsen og arbejdsmiljøkoordinering under projektering.