BESKRIVELSE AF SAGEN:
Hovedsædet hos Sparekassen Vendsyssel i Vrå udvides med 900 m2 for at skabe mere plads til større kontorer og flere mødelokaler – den nye indretning og modernisering af hele bygningen bærer præg af en fremtidssikring af banken og har for øje, hvordan kunderne bruger banken i det daglige.

Nabobygningen er fjernet for at give plads til at forlænge hovedbygningen med en vinkelbygning mod vest. Den originale Sparekassebygning fra 1924 jf. BBR er udpeget som bevaringsværdig, og den nye tilbygning opføres derfor i samme stil.

RÅDGIVNINGSYDELSER:
Projektering, ingeniørfag samt tilsyn med tilbygningen under udførelsen.