Et godt arbejdsmiljø bygges på tillid og klare aftaler mellem bygherre og arbejdsmiljøkoordinator, samt et tæt samarbejde mellem rådgivere, byggeledelse og entreprenører. Gode arbejdsforhold giver færre arbejdsulykker, skadelige påvirkninger og fysiske og psykiske belastninger, ligeledes fremmer det kvaliteten og produktiviteten på byggepladsen, hvilket sparer tid og gavner økonomien.

Arbejdsmiljøkoordinering blev lovpligtigt i 2009 – når mindst to arbejdsgivere er på en byggeplads samtidigt, kræves det, at bygherren udpeger en arbejdskoordinator, der kan stå for arbejdsmiljøkoordineringen i projekteringsfasen, udarbejde en plan for sikkerhed og sundhed (PSS), samt koordinere og udarbejde en journal for sikkerhed og sundhed i udførelses- og driftsfasen.

Vores medarbejdere har solid erfaring indenfor arbejdsmiljøkoordinering i både projekterings- og byggefasen. Som arbejdsmiljøkoordinator varetager vi bygherrens ansvar for at sikre et sundt arbejdsmiljø på byggepladsen og fungerer som bygherrens synlige repræsentant på sikkerhedsområdet. Vi sørger ligeledes for at alle lovmæssige krav bliver overholdt. Med god kommunikation og tæt dialog kan vi identificere potentielt farlige situationer og motivere aktørerne på pladsen til at tænke på deres egen og andres sikkerhed. Omfanget af arbejdsmiljøkoordinatorens ydelser aftales med bygherren og kan variere i forhold til projektets størrelse, karakter, kompleksitet og udbudsform.

Arbejdsmiljøkoordinering omfatter blandt andet:

  • Forundersøgelser
  • Kortlægning af risici og forebyggelsesprincipper
  • Opdatering af arbejdsmiljøjournal mht. valg i projekteringsfasen
  • Plan for sikkerhed og sundhed
  • Opstartsmøder
  • Koordinering af fælles sikkerhedsforanstaltninger
  • Koordinering af særligt farlige arbejder og særlige risici
  • Sikkerhedsmøder
  • Sikkerhedsrunderinger
  • Håndtering af Arbejdstilsyn