Bæredygtighed har været en integreret del af projekteringen ved Brix & Kamp i mange år. Vi følger løbende med udviklingen indenfor forskellige branchetiltag. Med udgangspunkt i det aktuelle byggeri og bygherrens ønsker, rådgiver vi om implementering af bæredygtighed i byggeriet. Hvis det ønskes, kan vi gennemføre screening eller certificering af byggeriet i forhold til forskellige bæredygtighedsstandarder.

Brix & Kamp er medlem af DK-GBC, Danish Green Building Council, som er et dansk råd for bæredygtighed i byggebranchen, og som varetager udvikling og administration af den danske bæredygtighedsordning DGNB system Denmark. DGNB system Denmark er en dansktilpasset version af den internationalt anerkendte bæredygtighedsstandard DGNB, som bygger på Brundtlandrapportens definition af bæredygtighed. Vi har to uddannede DGNB-konsulenter (begge partnere) i firmaet.

DGNB metoden har en bred tilgang til bæredygtighed, med fokus på miljø, totaløkonomi samt sociale forhold, herunder bl.a. indeklima og fleksibilitet. Ordningen vurderer bæredygtighed ud fra helhedsbetragtninger, så der skal være sammenhæng mellem kvalitet, miljø, funktionalitet og økonomi. En DGNB certificering ses af mange som et kvalitetsstempel af byggeriet og kan således bidrage til at øge byggeriets værdi, til glæde for bygherre og bygningens brugere.

Brix & Kamp har bl.a. været involveret i pilotfasen til DGNB-standarden for hospitalsbyggeri, i forbindelse med vores engagement på Nyt Aalborg Universitetshospital. Aktuelt er vi i gang med projekteringen af en daginstitution for Aalborg Kommune, samt en større boligbebyggelse ECO Village for A. Enggaard på Stigsborg brygge, som begge skal certificeres til guld, og hvor Brix & Kamp bl.a. forestår bæredygtighedsledelsen.

Vi kan bl.a. tilbyde følgende ydelser:

  • Screening af byggeri ud fra DGNB-standard
  • Præcertificering og certificering efter DGNB
  • Passiv-hus projektering
  • LCA/LCC analyser
  • Indeklimasimuleringer
  • Processtyring