Brix & Kamp yder specialiseret rådgivning indenfor sikring af brand ved byggeri, nybyggeri såvel som ombygning/­renovering af eksisterende, og har bl.a. erfaring indenfor følgende typer af byggeri:

 • Sygehuse og plejehjem ­
 • Undervis­ningsinstitutioner ­
 • Daginstitutioner ­
 • Butikker, herunder storcentre ­
 • Kontorbyggeri ­
 • Lagerhaller ­
 • Garageanlæg ­
 • Etage­ejendomme, herunder højhuse ­
 • Laboratorier ­
 • Småbygninger, parcelhuse, rækkehuse mv.

 

Fokus er altid på bygherres ønsker og på at indarbejde de brandsikkerhedstiltag, der er mest fordelagtige for bygherre, dog med konstant fokus på funktionel brandsikkerhed, således gældende lovgivning til stadighed følges og bygherre får en bygning med tilstrækkelig brandsikkerhed og lidt til, hvis det ønskes. Vi kan bl.a. være behjælpelige med følgende ydelser:

 • Udarbejdelse af dokumentation for byggesag, herunder brandstrategi, brandplaner, pladsfordelingsplaner mv.
 • Udarbejdelse af drift-, kontrol- og vedligeholdelsesplan
 • Dimensionering af konstruktioner ift. brandsikkerhed, herunder brand og røgspredning i og udenfor bygning
 • Dimensionering af brandtekniske installationer
 • Dimensionering af flugtvejsforhold