Brix og Kamp har specialiseret sig i energikoncepter/- og løsninger, der i stigende grad efterspørges i bygge- og anlægssektoren. Vi tilbyder kvalificeret og professionel rådgivning i forbindelse med nybyggeri og renovering indenfor alle typer af byggerier, energianlæg, m.v. Vi har, i alle vores projekter, stor fokus på implementering af energirigtige og bæredygtige løsninger i relation til den enkelte kundes krav og ønsker.

Indenfor byggesektoren, har vi stor erfaring med projektering og planlægning af lavenergi- og passivhusbyggeri, således vi tidligt i planlægningsfasen giver et overblik over hvilke løsninger, der er optimale i det aktuelle projekt. Ofte arbejder vores energirådgivere sammen med vores bæredygtighedskonsulenter (DGNB-konsulenter) og sikre dermed at energi, der er en vigtig del af bæredygtigheden for byggeriet, implementeres i samspil med bæredygtighedskonceptet.

Brix & Kamp har stor viden og erfaring med at analysere mulighederne for at opnå den mest økonomiske drift, når det gælder energianlæg – området omfatter bl.a. følgende rådgiverydelser:

  • Solcelleanlæg – større solcelleanlæg i forbindelse med byggerier eller selvstændige kommercielle anlæg.
  • Solvarmeanlæg – implementering af solvarmeanlæg i større eller mindre projekter, således de indgår i samspil med de øvrige tekniske installationer og forsyningsanlæg.
  • Varmepumpeanlæg – udformning og sammensætning af optimale løsninger for varmepumpeanlæg til eksempelvis forsyning af boligområder eller større erhvervsbyggerier.
  • Biomasseanlæg, geotermisk varme, m.v. – designe og implementere anlæg til større eller mindre bebyggelser, herunder bl.a. bolig- og erhvervsområder.
  • Fjernvarme- og fjernkøleanlæg – planlægning af forsynings- og fordelingsnet ifm. byggerier, udstykninger, m.v.
  • Nød-/ og alm. generatoranlæg – analysering og efterfølgende planlægning af anlæg til større byggerier og områder, herunder bl.a. sygehussektoren.
  • Samfundsøkonomiske beregninger – udfærdige beregninger fx i forbindelse med konvertering af gas- eller fjernvarmeforsynede bebyggelser til bl.a. vedvarende energianlæg.
  • Drift og optimering – Energianlæg optimeres ved at analysere på den eksisterende eller kommende drift, og herudfra udfærdige styringsstrategier m.v.

Vores energikonsulenter er altid opdateret på den nyeste viden og lovgivning, hvorfor vi står klar til at yde kompetent og hurtig rådgivning, der tilpasses den enkeltes kundes behov.