I takt med den øgede fokus på energiforbrug og indeklima er kompleksiteten af bygningsinstallationer øget, og det har derfor vist sig nødvendigt at øge indsatsen omkring de tekniske installationer i forbindelse med overdragelse og ibrugtagning af et byggeri. Der er gennem de seneste år arbejdet med flere metoder til at sikre anlæggenes retmæssige funktion.

I 2017 blev der i Bygningsreglementet indført krav om funktionsafprøvning af varme- og køleanlæg, ventilationsanlæg, belysningsanlæg og elevatorer. Samtidig udarbejdede Bygningsstyrelsen et paradigme til gennemførelse af performancetest, som kan anvendes til yderligere funktionsafprøvning af de tekniske anlæg, hvor der også stilles væsentlige krav til afprøvning af bygningsautomatikken.

Endelig er der mulighed for at gennemføre en commissioning-proces, hvor en uvildig commissioning-leder i gennem hele byggeriets forløb i samarbejde med driftsfolk, rådgiver og entreprenører holder fokus på de tekniske anlæg med henblik på at sikre bl.a. funktionalitet, samspil samt efterfølgende drift og vedligehold.

Brix & Kamp har stor erfaring med gennemførelse af funktionsafprøvninger. Vi har desuden arbejdet med indarbejdelse af Bygningsstyrelsens performance-test i flere større udbud, ligesom vi er deltagere i flere commissioning-forløb, både som commissioning-leder og som rådgiver på projekter med en uvildig commissioning-leder.