Indeklima er en stadig vigtigere parameter i husbygning, eftersom de fleste tilbringer størstedelen af deres tid indendørs. Vi ved at indeklimaet har en væsentlig indflydelse på bl.a. børns indlæringsevne og medarbejderes effektivitet, samt for så vidt angav boliger – trivsel og velbefindende, og vi arbejder derfor aktivt med det termiske og atmosfæriske indeklima, dagslys og akustik som en naturlig del af vores projektering ved både nybyggeri og ombygning, ligesom vi rådgiver om afhjælpning af indeklima-problemer i eksisterende byggeri.

Vi kan tilbyde rådgivning om disse emner:

  • Termisk indeklima: Vurdering af temperaturforhold i bygningen. Vi udfører dynamisk simulering af temperaturforhold i et rum, med beregning af rum- og overfladetemperaturer pr. time over et år. På den måde kan man optimere vinduesudformning, vurdere behovet for solafskærmning samt dimensionere ventilationsanlægget
  • Atmosfærisk indeklima: Vurdering af CO2-niveau i rum. Vi laver CO2-beregninger i belastede rum og dimensionerer ventilationsanlæg herudfra
  • Akustisk indeklima: Beregning af efterklangstider i rum, samt vurdering af luftlydsisolering, trinlyd samt støj fra installationer.
  • Dagslys: Beregning af dagslys i bygninger – enten ud fra bygningsreglementets vejledning til beregning af dagslysfaktorer, alternativt kan vi lave simuleringer af lysfordelingen i rum ved opbygning af en model.

Indeklimavurderinger anvendes dels i det helt tidlige stadie af et byggeri til fastlæggelse af bygningens overordnede design, hvor indeklima vurderes i samspil med energi- og materialeforbrug i en integreret designproces.

Når bygningen og dens rum er disponeret, udføres detaljerede indeklimasimuleringer til fastlæggelse af solafskærmning, valg af rudetype samt dimensionering af ventilationsanlægget. Akustikberegninger anvendes til fastlæggelse af materialevalg samt vurdering af behov for supplerende akustikbeklædninger.

Vi kan desuden tilbyde at udføre målinger af skimmel, PCB mv. i eksisterende bygninger – læs mere her