Brix og Kamp har stor erfaring i rådgivning af bygherre i forbindelse med projekter, som stiller særlige krav til håndtering af produkter, fx med krav til GMP, GMO eller tilsvarende klassificeringer.

Vi bidrager med rådgivning i alle byggeriets faser, da ønsker om et højt sikkerhedsniveau normalt har stor betydning for design og indretning af de pågældende faciliteter.

Vi har fokus på den efterfølgende drift af faciliteterne: Service og vedligeholdelse af f.eks. filteranlæg, spjæld, automatik mv. skal i så vid udstrækning som muligt foregå udenfor de klassificerede områder, så driften kan opretholdes kontinuerligt.

Mange års erfaring med forskellige typer af laboratoriebyggeri, undervisningsinstitutioner, lægemiddel/farmaci, sterilcentraler, operationsstuer mv. betyder, at vi er ajour med specialistviden indenfor de aktuelle områder, eksempelvis:

  • Sterilcentraler på sygehuse
  • Farmaci, faciliteter til lægemiddelproduktion, herunder cytostatica, endosis-udstyr, sprøjtefyldeanlæg
  • Laboratorier med krav til GMO
  • Laboratorier med klassifikationskrav til GMP, klasse 1, 2, 3, 4
  • Operationsstuer på sygehuse

 

Installationer:

  • Ventilationsanlæg til klassificerede områder
  • LAF-bænke
  • Stinkskabsinstallationer
  • Autoklavering
  • Slusefunktioner, inkl. styringsautomatik