Gennem tiden er der anvendt flere materialer og stoffer i byggeriet, som ved miljøundersøgelse har vist sig at have skadelige eftervirkninger. Det betyder, at der er stoffer som er underlagt visse restriktioner. Disse anbefales at fjerne helt fra vores boliger. Det drejer sig blandt andet om PCB, bly og asbest.

Bygherren har ansvaret for, at miljøfarlige stoffer (PCB, tungmetaller, asbest m.m.) bliver screenet og kortlagt forinden et projekt kan igangsættes. Af hensyn til arbejdsmiljø er der vigtigt at fjerne de miljøfarlige stoffer korrekt på byggepladsen.

Hos Brix og Kamp tilbyder vi miljøundersøgelse og screening af bygningen for tilstedeværelsen af disse stoffer, samt en grundig og detaljeret handleplan for fjernelse og bortskaffelse. Vi varetager ligeledes Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald til kommunen.