Gennem tiden er der anvendt flere forskellige materialer og stoffer i byggeriet, som efterfølgende har vist sig at have forskellige skadelige eftervirkninger. Det betyder at der er flere stoffer som i dag er underlagt visse restriktioner, og som det anbefales at fjerne helt fra vores boliger. Det drejer sig blandt andet om PCB, bly og asbest.

Bygherren har ansvaret for, at miljøfarlige stoffer (PCB, tungmetaller, asbest m.m.) bliver screenet og kortlagt forinden et projekt kan igangsættes. Af hensyn til arbejdsmiljø er der vigtigt at fjerne de miljøfarlige stoffer korrekt på byggepladsen.

Hos Brix og Kamp tilbyder vi screening af bygningen for tilstedeværelsen af disse stoffer, samt en grundig og detaljeret handleplan for fjernelse og bortskaffelse. Vi varetager ligeledes Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald til kommunen.