Energi

Brix og Kamp har specialiseret sig i koncepter/- og løsninger inden for energi, der i stigende grad efterspørges i bygge- og anlægssektoren. Vi tilbyder kvalificeret og professionel rådgivning i forbindelse med nybyggeri og renovering indenfor alle typer af byggerier, energianlæg, m.v. Vi har, i alle vores projekter, stor fokus på… Read More

Miljøundersøgelse

Gennem tiden er der anvendt flere materialer og stoffer i byggeriet, som ved miljøundersøgelse har vist sig at have skadelige eftervirkninger. Det betyder, at der er stoffer som er underlagt visse restriktioner. Disse anbefales at fjerne helt fra vores boliger. Det drejer sig blandt andet om PCB, bly og asbest. Read More

Skimmel og termografi

Svampsporer fra skimmel forekommer i de fleste huse. De fleste kommer udefra og er ikke i sig selv et tegn på problemer. Skimmelsvampe i vækst er derimod et tegn på en bygning med fugtproblemer. Der skal kort sagt være de rette betingelser til stede for at få skimmelvækst. En forudsætning… Read More

Klassificerede laboratorier

Brix og Kamp har stor erfaring i rådgivning af bygherre i forbindelse med projekter, som stiller særlige krav til håndtering af produkter, fx med krav til GMP, GMO eller tilsvarende klassificeringer. Vi bidrager med rådgivning i alle byggeriets faser, da ønsker om et højt sikkerhedsniveau normalt har stor betydning for design… Read More

Arbejdsmiljøkoordinering

Et godt arbejdsmiljø bygges på tillid og klare aftaler mellem bygherre og arbejdsmiljøkoordinator, samt et tæt samarbejde mellem rådgivere, byggeledelse og entreprenører. Gode arbejdsforhold giver færre arbejdsulykker, skadelige påvirkninger og fysiske og psykiske belastninger, ligeledes fremmer det kvaliteten og produktiviteten på byggepladsen, hvilket sparer tid og gavner økonomien. Arbejdsmiljøkoordinering blev… Read More

Funktionsafprøvning og commissioning

I takt med den øgede fokus på energiforbrug og indeklima, er kompleksiteten af bygningsinstallationer øget. Det har derfor vist sig nødvendigt at øge indsatsen omkring de tekniske installationer i forbindelse med overdragelse og ibrugtagning af et byggeri. Der er gennem de seneste år arbejdet med flere metoder til at sikre… Read More

Teknisk Due Diligence

Teknisk Due Diligence er en byggeteknisk gennemgang af en ejendom eller projekt, typisk forud for et køb eller salg, som har til henblik at vurdere risici og identificere forbedringspotentialet. Teknisk Due Diligence hjælper med at få skabt et overblik over, hvilke økonomiske konsekvenser, praktiske udfordringer, eventuelle risici og muligheder ejendommen… Read More

Syn og skøn

Syn og skøn bruges i tvister, eksempelvis hvor det udførte arbejde ikke svarer til forventningerne og den indgåede aftale. Dette kan være i forbindelse med bolighandel, nybyggeri, ombygning, renovering af boliger eller andet byggeri. Danske Bygningssagkyndige kan tilbyde byggeteknisk rådgivning samt medvirken til mægling mellem parterne. I mange tilfælde kan… Read More

Rådgivning for antenneforeninger

Brix & Kamp A/S har igennem de seneste 40 år specialiseret sig i kabel TV og i rådgivning for antenneforeninger om udbygning og renovering af nettet.   Vi har erfaring med: • Projektering, beregning og økonomisk overslag • Etablering af nyanlæg • Renovering og opgradering af anlæg… Read More