I forbindelse med det nye aftalesæt for byggeriet AB18 og ABR18 kommer projekteringsledelse til at få et større ansvar og vigtigere rolle i forbindelse med byggeprojekter end i det tidligere regelsæt AB92 og ABR 93

En god projekteringsledelse sikrer, at økonomi, tid samt tværfaglig granskning holdes i stram styring.
Projekteringslederen formidler samarbejdet mellem rådgiverne. Projekteringslederen påser herunder, at de dele af projektet, som de enkelte rådgivere udfører, koordineres med særlig fokus på grænseflader. Dette gælder ligeledes, hvor dele af projektet udføres af leverandører eller entreprenører.

Brix & Kamp har stor erfaring i projekteringsledelse, da vi ofte er totalrådgivere.

Ydermere har vi ligeledes i totalentreprise varetaget projekteringsledelsen for totalentreprenøren og styret projekteringen sikkert til enden.