Brix & Kamp A/S har igennem de seneste 40 år specialiseret sig i kabel TV og i rådgivning for antenneforeninger om udbygning og renovering af nettet.

 

Vi har erfaring med:
• Projektering, beregning og økonomisk overslag
• Etablering af nyanlæg
• Renovering og opgradering af anlæg
• Etablering af returvej
• Sammenkobling af anlæg
• Vurdering af anlæggets tilstand og muligheder
• Udbudsmateriale, licitation og entrepriseaftale
• Forhandlinger med entreprenører og programleverandører
• Drift af betalings-tv og alternative tjenester
• Oprettelse af digital dokumentationsmateriale
• Administration og bogholderi

 

Hvad opnår antenneforeningen?
• Professionel hjælp og rådgivning
• Indhentning af tilbud på et entydigt grundlag
• Kontrol af, at de aftalte ydelser leveres
• Adgang til 40 års specialviden på fællesantenneområdet
• Brix & Kamp A/S varetager antenneforeningens interesser

 

Læs også