Svampsporer fra skimmel forekommer i de fleste huse. De fleste kommer udefra og er ikke i sig selv et tegn på problemer. Skimmelsvampe i vækst er derimod et tegn på en bygning med fugtproblemer.

Der skal kort sagt være de rette betingelser til stede for at få skimmelvækst. En forudsætning for skimmelsvamp er fugt. Det opstår for eksempel ved kuldebroer, utætte konstruktioner og oversvømmelser. Er der en relativ luftfugtighed på mere end 75% – 80% i længere tid, vil det også give optimale forhold for skimmel. Langt de fleste skimmelsvampe er i vækst ved 15°C – 28°C og enkelt har optimale forhold ved 5°C – 10°C.

Når vi konstaterer skimmelsvamp i en prøve, er det vigtigt at vurdere, om tilstedeværelsen hænger sammen med fugtproblemer og om der sker vækst af skimmelsvamp, eller om skimmelsvampen skyldes akkumulering af normalt forekommende svampesporer; to situationer, der kræver en indsats af vidt forskellig karakter.

En skimmelundersøgelse forløber typisk ved indledende samtale med efterfølgende besigtigelse indeholdende nødvendige prøvetagninger og testmålinger. På denne baggrund foretages analyse og fortolkning af eventuelle prøver og tests. Afslutningsvis konkluderes og resultaterne munder ud i en handleanvisning.

Udover Mycometer-testen anvender Brix & Kamp A/S ligeledes de nyeste analysemetoder, DNA-tests og aftryksprøver.

 

Termografi

Skimmelvækst kan skyldes kuldebroer og utætheder i bygningen. Med termografi er det muligt at måle overfladetemperatur. Det anvendes især på bygninger, hvor det ud fra termograferingen er muligt at finde blandt andet kuldebroer eller områder med ringe isolering.

Termografi er i forbindelse med bygningsundersøgelser et godt værktøj til at undersøge boligens tæthed, varmetab og varmespild. Undersøgelsen kan også være et redskab til at vise, om der er fugtige overflader eller utætheder i varmesystemet, som på sigt kan resultere i skimmelproblemer. Termografi kan kort sagt afslører uregelmæssigheder på steder hvor det ellers ville være vanskelige at opdage.

Vores erfarne konsulenter udfører termografien og den efterfølgende rapportering for at afdække bygningens isoleringsmæssige stand, kuldebroer, årsag til fugtproblemer og så videre.