Brix & Kamp gennemfører svigteftersyn i forskellige byggetekniske- og bygningsfysiske- eller installationsmæssige- og indeklimarelaterede sammenhænge. Både for private, almene boligorganisationer og erhverv / institutioner.

Indenfor den almene boligsektor har Brix & Kamp A/s gennem mange år arbejdet for Byggeskadefonden. Dels som eftersynsfirma i forbindelse med 1 og 5 års (svigt-) eftersyn og dels i forbindelse med skadesudbedring i denne sammenhæng.

Brix & Kamp har gennem tiden gennemført og rapporteret mere end 130 1 og 5 års svigteftersyn for Byggeskadefonden.

Hertil kommer såkaldte særlige eftersyn relateret konkrete byggetekniske eller bygningsfysiske problemstillinger og eller konkrete skadesudbedringsprojekter i almene boligbebyggelser landet over.

Herudover er Brix & Kamp et ud af 5 firmaer (faktisk det eneste ingeniørfirma), der – efter prækvalifikation – har vundet rammeaftale om udbedring af MgO relaterede om-projekterings- og udbedringssager over hele landet – ligeledes for Byggeskadefonden. Aktuelt har vi opgaver i denne sammenhæng i Aarhus og Horsens.