Helhedsplaner boligområder

Et af Brix & Kamps største forretnings- og kompetenceområder er udarbejdelse af helhedsplaner, bl.a. herunder byggeteknisk registrering og detaljeret tilstandsrapportering.

Brix & Kamp har (gennem adskillige helhedsplaner) endvidere udviklet og opbygget kompetencer med bl.a. varetagelse af planlægningen, samt det processuelle, idet processen fra idé til gennemførelse kan være langvarig. Der er mange forberedelser forbundet med at udvikle ideer, formulere projektforslag og indhente godkendelse fra beboere, bestyrelse, kommune og i de tilfælde, hvor der er tale om støttemuligheder – et tilsagn fra LBF.

Helhedsplaner har det primære formål at skabe overblik og er godt værktøj til at formulere projekter, der har en byggeteknisk såvel som social indsats for øje. En helhedsplan kræver derfor som nogle af de vigtigste faktorer en vurdering af bebyggelsen, både byggeteknisk, men også fællesarealerne, beboernes trivsel, naboskabet, beboersammensætningen, boligafdelingens økonomi, konkurrenceevnen og det lokale boligmarked. Formålet er altså at vurdere boligafdelingen i sin helhed med henblik på et overblik, der kan skabe grundlag for en langsigtet løsning.

Udarbejdelsen af helhedsplaner omhandler typisk almene boligorganisationer og udarbejdes under / gennem en beboerdemokratisk proces og målrettes ofte en behandling i Landsbyggefonden.