BESKRIVELSE AF SAGEN:

Renovering af Blåbærhavens afsnit 1 fra 1987 – med 31 boliger, og afsnit 2 fra 1991 – med 28 boliger. Begge er etageboligbyggerier i 3 etager. Renoveringen omfatter udbedring af bl.a. tagdækning, facader, badeværelser og et nyt gårdmiljø.

 

RÅDGIVNINGSYDELSER:

Totalrådgivning vedrørende tilstandsrapportering, helhedsplan, projektering og gennemførelse