BESKRIVELSE AF SAGEN:
Totalrenovering af Bygmarken hvor indretningen af lejemål og facadeudtrykket imødekommer kravet til en nutidig bebyggelse. Afdelingen bestod af 34 lejemål i 3 blokke i 2 etager, som ved sammenlægninger ombygges til 24 moderne og større lejemål, hvoraf 12 lejemål i stueetagen indrettes som tilgængelighedsboliger (egnet for handicappede og gangbesværede). Samtidigt udformes udearealerne på en attraktiv måde med opdeling af fælles opholdsarealer, lege- og sportsarealer, nye stier og adgangsveje samt opførelse af nye garager og servicebygning. Alt med hensynstagen til handicapvenlighed. Beboerne blev genhuset under renoveringen. Planlægning er udført i tæt samarbejde med Kuben Management, Aalborg.

Bygmarken blev gennemført som en såkaldt helhedsplan med støtte fra Landsbyggefonden.

RÅDGIVNINGSYDELSER:
Totalrådgivning. Projektering af kloak, vvs, ventilation, el og konstruktioner. Byggeledelse og fagtilsyn.