BESKRIVELSE AF SAGEN:

Renovering af afdeling 41 på Damstræde i Aalborg Øst. Afdelingen består af 8 etagebygninger, bygget op som 2 karreer, fra 1981. Bygningerne er lavet i 2 etager samt med en udnyttet tagetage. Bebyggelserne indeholder sammenlagt 109 boliger, heraf 19 ungdomsboliger og 90 familieboliger. Boligernes indretning forbliver den samme efter renoveringen, som kommer til at foregå med mindst mulig gene for beboerne.

Renoveringen omfatter bl.a. facaderenovering, etablering af altaner, renovering / nyetablering af altangange og totalrenovering af badeværelser og forstuer samt installationer. Endelig gennemføres en større opgradering og renovering af udearealer. Ændringer af svalegange og nye altaner på havesiden etableres i respekt for den oprindelige arkitektur.

Projektet er støttet af Landsbyggefonden – støtten går bl.a. til forbedring af boligernes friarealer.

 

RÅDGIVNINGSYDELSER:

Projekteringsledelse, projektledelse, byggeledelse, fagtilsyn, projektopfølgning, beboerinddragelse, arbejdsmiljøkoordinering.