BESKRIVELSE AF SAGEN:

Renovering af afdeling 4, Grønningen, i Thisted. Afdelingen består af 5 etagebygninger fra 1947-48. Bygningerne er i 3 etager og indeholder sammenlagt 60 boliger. I forbindelse med renoveringen omdannes 12 af boligerne til tilgængelighedsboliger med en mere funktionel indretning/planløsning samt stort lysindfald – tilgængelighedsboligerne fordeles på 2 opgange med dertilhørende elevator. I de øvrige boligtyper etableres nye køkkener og moderniserede badeværelser.

Derudover indeholder helhedsplanen etablering af forsatsvægge i forbindelse med lejlighedsskel, specielle lydlofter i forbindelse med etageadskillelser, ventilationsanlæg i boliger, efterisolering og energirenovering samt ny tagdækning.

Parallelt med Helhedsplanprocessen arbejdes der med mulighed for at etablere nye tagetageboliger på to af bygningerne samt 12 nye rækkehuse på naboafdelingens jorder.

Undervejs i projektet vil der blive tilrettelagt og afholdt møder med  byggeudvalg og beboerdemokratiet i øvrigt, hvor projektet præsenteres, tillige med foreløbige udbudstidsplaner med tydeliggørelse af etaperækkefølge, behov for genhusning, byggepladsindretningsplaner m.v. og afledt heraf, konsekvenserne for beboerne i afdelingen.

Projektet er støttet af Landsbyggefonden.

 

RÅDGIVNINGSYDELSER:

Projektledelse, projekteringsledelse, planlægningsarbejder og tilstandsrapportering mm. samt beboerinddragelse.