BESKRIVELSE AF SAGEN:

Renovering af afdeling 20, Hvalpsundvej, i Aalborg. Afdelingen består af 164 1 og 2-plans række-/parcelhuse, som er bygget i 1979-80. Helhedsplanen forventes at omfatte bl.a. nye funktionelle badeværelser, modernisering/nyindretning af køkkener, etablering af større lysindfald, ny klimaskærm, herunder efterisolerede ydervægge og tagkonstruktioner og nye vinduer. De fritliggende boliger nyindrettes, i mulig grad, med en mere funktionel indretning, der lever op til krav om pladsforhold, faciliteter og tilgængelighed. Herudover etableres der forventeligt ventilationsanlæg i alle boliger, der opbygges nye isolerede parketgulve, og der gennemføres ny malerbehandling af vægge og lofter.

I forhold udearealerne vil der blive lokale terrænbearbejdninger, ny beplantning, nye naturlegepladser og smukke varierende, zoneopdelte belægninger samt nyt inventar mm.

Undervejs i projektet vil der blive tilrettelagt og afholdt møder med det samlede byggeudvalg og beboerdemokratiet i øvrigt, hvor projektet præsenteres, tillige med foreløbige udbudstidsplaner med tydeliggørelse af etaperækkefølge, behov for genhusning, byggepladsindretningsplaner m.v. og afledt heraf, konsekvenserne for beboerne i afdelingen.

Arbejdet med udarbejdelse af helhedsplanen er iværksat efter ønske fra Himmerland Boligforening med henblik på fremsendelse til Landsbyggefonden og i håb om at Fonden vil støtte projektet økonomisk.

 

RÅDGIVNINGSYDELSER:

Projektledelse, projekteringsledelse, planlægningsarbejder og tilstandsrapportering mm. samt beboerinddragelse.