BESKRIVELSE AF SAGEN:
Udarbejdelse af en helhedsplan for Løgstør Boligforening afdeling 6, med det formål at gøre boligerne mere nutidige og attraktive, således at man kan fastholde beboerne.
Bebyggelsen omfatter afd. 6 (afsnit 6, 7, 8 og 11).

Afsnit 6 består af 1 bygning i 2 etager med 20 boliger. Afsnit 7 består af 1 bygning i 2 etager med 20 boliger samt 1 bygning i 3 etager med 15 boliger.

Afsnit 8 består af 6 bygninger i rækkehusbebyggelse med 36 boliger.

Afsnit 11 består af 1 bygning i 3 etager med 29 boliger.

Helhedsplan for Løgstør Boligforening afdeling 6 omfatter nedrivning, ombygning og renovering af bebyggelsen, herunder facaderenoveringer og –isolering samt renovering af tekniske installationer.

Hele bebyggelsen består af i alt 120 boliger (10.747 m²) som ved nedrivning og ombygning reduceres til 88 boliger. (8.415 m²) Reduceringen af boliger består i, at bygningshøjden på bygningerne i afsnit 6 og 7 reduceres til 1 etage samt ved lejlighedssammenlægninger.

I afsnit 11 etableres der elevatorer i 2 opgange.

Der udføres endvidere individuel renovering af lejlighederne indvendigt herunder nye køkkener og badeværelser. 42 boliger indrettes med tilgængelighed. Renovering af udearealer.
Planlægning er udført i tæt samarbejde med Kuben Management, Aalborg.
Projektet er støttet af Landsbyggefonden

RÅDGIVNINGSYDELSER:
Totalrådgivning. Projektering af kloak, vvs, ventilation, el og konstruktioner. Byggeledelse og fagtilsyn.