BESKRIVELSE AF SAGEN

Opførelse af Vester Mariendal – ny daginstitution indeholdende vuggestue og børnehave. Vuggestuen og Børnehaven Vester Mariendal placeres i Sofiendal Enge på et areal, som ligger mellem det nye store boligområde nord for daginstitutionen og Ny Nibevej mod syd. Mod øst ligger de uberørte engområder og mod vest er der fredsskov. Byggeriet udformes således, at institutionen på naturlig måde falder ind i de eksisterende rammer og udnytter sol og vindforhold til optimal udendørsliv, samt korresponderer med øvrige brugere. Udearealet indrettes så der opstår naturlig skygge. Desuden ønskes der mulighed for en form for overdække, så børnene kan blive i uderummet, skønt det regner eller sner. Institutionen får plads til i alt 138 børn.

Visionen for Vuggestuen og Børnehaven, Sandtuevej tager udgangspunkt i følgende værdier: Inklusion- og udviklende fællesskaber. Sundhed og sammenkraft. Læring og dannelse.
Daginstitutionen skal opføres iht. Aalborg Kommunes Bæredygtigheds-manual og skal bæredygtighedscertificeres iht. den danske udgave af bæredygtighedsstandard DGNB. Certificeringsniveauet er kvalitetsniveau GULD.

For byggeriet skal der gennemføres en commissioningsproces. Commissioningsprocessen sikrer, at der gennem alle byggeriets faser holdes fokus på bygherrens krav til den fremtidige drift af særligt bygningens tekniske installationer. Processen faciliteres af ekstern commissioningsleder.

 

RÅDGIVNINGSYDELSER
Projektleder Ingeniør, projektering af konstruktioner, vvs, ventilation, el, indeklima, energi og brand. Kvalitetssikringskoordinator. Arbejdsmiljøkoordinator. DGNB ansvarlig, Commissioning ansvarlig.