BESKRIVELSE AF SAGEN:
Tre eksisterende daginstitutioner med hver deres aldersgrupper nedrives og erstattes af ny børne- og ungeinstitution. Den nye børne- og ungeinstitution Lundergård indeholder vuggestue, legestue, børnehave for yngste, mellemste og ældste og klub for skolebørn. Fordelingen af de forskellige afdelinger i institutionen er gjort med fokus på aldersflow, så børnene bliver ældre og ældre, jo længere rundt i huset de kommer.

Institution får plads til i alt 176 børn.

Det har været et stort ønske at få en moderne institution, der er fleksibel med hensyn til brugen og indretningen. En løsning, der sikrer, at børne- og ungeinstitutionen Lundergård kan tilpasse sig de pædagogiske og læringsmæssige ændringer, der kan og vil komme fremover.
Ligeledes at bygningen kan bruges i så mange timer som muligt i løbet af dagen, så der ikke er overflødige/tomme m².

RÅDGIVNINGSYDELSER:
Delt rådgivning mellem arkitekt og ingeniør.
Brix & Kamp A/S stod for miljøscreening samt håndtering af saneringsarbejder i forbindelse med nedrivning af de tre eksisterende institutioner på byggegrunden. Projekteringsledelse og projektering af konstruktioner, vvs, ventilation, el, indeklima, energi og brand. Byggeledelse, budgetstyring (gennem hele byggeprocessen via rullende budget) og fagtilsyn.