BESKRIVELSE AF SAGEN

Opførelse af ny daginstitution på Skydebanevej i Aalborg Vestby. Daginstitutionen kommer til at hedde Børnehøjen og bliver normeret til 30 vuggestuebørn og 60 børnehavebørn. Byggeriet kommer til at indeholde plads til to børnehavegrupper og en vuggestuegruppe, fællesfaciliteter og et administrationsområde. Derudover etableres legeplads samt nære udearealer, herunder P-pladser, ankomstarealer, skure m.v. Børnehøjen er tilpasset landskabet og bliver en forlængelse heraf, ved selv at rejse sig som en grøn bakke i landskabet, og både inde- og udearealerne opfordrer til leg, fantasi, nysgerrighed og læring.

Børnehøjen er et bæredygtigt byggeri efter Aalborg Kommunes bæredygtighedsmanual, som er designet med baggrund i at få certificeringerne DGNB Guld og DGNB hjerte. Børnehøjen skal desuden udføres i henhold til den frivillige bæredygtighedsklasse, som ét af de første byggerier i Nordjylland. Bygningen bliver kompakt, så der et lavere energiforbrug både under byggeperioden og i driften. Der er dog et stort fokus på rigeligt dagslys, så trivslen sikres. Bygningens materialer er valgt ud fra robusthed, lav vedligeholdelse og miljøbelastning. Det gode indeklima sikres bl.a. ved valg af specielle indblæsningsarmaturer med integreret regulering og overvågning. På institutionens skure og værksted bliver der indbygget solceller i taget, så de kan generere energi. Taget har udhæng, som skærmer for sommersolen, men så bygningen stadig kan bruge solen til passiv opvarmning. Beplantningen rundt om institutionen bliver en forøgelse af områdets naturlige biodiversitet med vilde blomster og frugttræer både til gavn for insekter og børn.

 

RÅDGIVNINGSYDELSER

DGNB-certificering, Frivillig bæredygtighedsklasse, commissioning. Projektering af konstruktioner, vvs, ventilation, el, indeklima, energi og brand. Arbejdsmiljøkoordinator (P) på opgaven.