BESKRIVELSE AF SAGEN

Opførelse af ny daginstitution ved Bornholmsgade i Aalborg. Daginstitutionen består af flere mindre bygningsdele med plads til vuggestue, to børnehavegrupper, administration, fælles faciliteter, teknik og depoter. Målet at skabe et univers i børnehøjde, der er let overskueligt for børn og forældre. Den nye daginstitution skaber gennem legende facader og forskudte volumener et nyskabende og interessant udtryk, der opfordrer til leg og undren både ude og inde. Daginstitutionen bliver normeret til 30 vuggestuebørn og 80 børnehavebørn.

Daginstitution Østre Allé er et bæredygtigt byggeri efter Aalborg Kommunes bæredygtighedsmanual, og som er designet med baggrund i at få certificeringerne DGNB Guld og DGNB hjerte. Bygningen udføres iht. bygningsreglementets lavenergiklasse. Dette opnås med en velisoleret klimaskærm, en kompakt bygning og et gennemtænkt teknisk design, samt ved etablering af vedvarende energikilder. Der er ved valg af materialer lagt vægt på robusthed, vejrbestandighed og graden af vedligeholdelse, samtidig med at der er fokus på materialernes miljøbelastning. Det er derfor valgt at udføre klimaskærmen i mursten, som er meget robust, mens de indvendige vægge opbygges i træ og gips, som er mere miljøvenligt. Der etableres udhæng over de store vinduespartier, hvilket reducerer solindfald og blænding i rummene, og giver samtidigt et overdækket, udvendigt legeareal til børnene. Det grønne tag har en lavere hældning end de resterende tage, og binder bygningens forskellige volumener sammen både fysisk og visuelt. Dette grønne tag fungerer også som forsinkelse af regnvand. Beplantningen rundt om institutionen bliver med fokus på biodiversitet, hvor der vil være vilde blomster og frugttræer både til gavn for insekter og børn.

 

RÅDGIVNINGSYDELSER

DGNB-certificering, Frivillig bæredygtighedsklasse, commissioning.

Projektering af konstruktioner, vvs, ventilation, el, indeklima, energi og brand. Arbejdsmiljøkoordinator.