BESKRIVELSE AF SAGEN
Opførelse af en ny daginstitution beliggende ved Seminarieskolen i Aalborg. Daginstitutionen bliver opført delvist i eksisterende bygning (som renoveres) og som tilbygning til Seminarieskolen. I projektet er der fokus på at skabe sammenhæng mellem den nye daginstitution og skolens identitet.

Daginstitutionen Isbjørnen bliver en integreret institution med plads til 40 vuggestuebørn og 90 børnehavebørn. Formålet med daginstitutionen er at skabe et godt læringsmiljø, hvor børnene kan lege og udforske, samt hvor der er gode forhold for pædagogerne. Ude opføres en naturlegeplads som opfordrer til leg, læring og motorisk stimuli med blandt andet balanceelementer, sandkasse, cykelbane og legehuse.

Bygningens materialer er valgt ud fra robusthed, lav vedligeholdelse og miljøbelastning. Bygningen bliver kompakt, hvilket medfører et lavere energiforbrug, og der placeres solceller på taget. Udenfor er der fokus på biodiversitet med vilde blomster og frugttræer.

RÅDGIVNINGSYDELSER

Projektering af bærende konstruktioner inkl. certificering, el-installationer, VVS, ventilation og kloak.

Energirammeberegninger, indeklimasimuleringer og dagslysberegninger. Brandstrategi inkl. certificering. LCA-beregninger og håndtering af kommunens udvalgte DGNB fokuspunkter. Commissioning.