BESKRIVELSE AF SAGEN:
Baggrunden for projektet er EUC NORDs ønske om en kapacitetsudvidelse, så kravene fra diverse leverandører og importører kan imødekommes.
Udvidelsen omfatter et værksted på ca. 400 m², et depot samt 3 undervisningslokaler til 15-16 elever i direkte tilknytning til værkstedet. Endvidere sammenlægning af 2 lokaler ved lærerforberedelse og parkeringsfaciliteter til biler.
Værkstedet etableres med faciliteter til 10 biler, hvor der er plads til både biler på gulvet og biler på lifte. Der etableres udsug til udstødning fra de 10 biler. Der monteres specialdesignet varelift til transport af undervisningsmateriel fra stueplan til 1. sals plan. Værkstedet er indrettet med installationer der både tilgodeser traditionelle biler, hybridbiler og el-biler.

RÅDGIVNINGSYDELSER:
Totalrådgivning. Projekteringsledelse og projektering af konstruktioner, vvs, ventilation, el, indeklima, akustik, energi og brand. Byggeledelse, budgetstyring og fagtilsyn.