BESKRIVELSE AF SAGEN
Omdisponering af værkstedsfaciliteter på EUC Nord i Frederikshavn. Udvidelse af smedeværksted i et bygningsafsnit, samt nyindretning af autoværksted i andet bygningsafsnit.

  • Smedeværksted: Sammenlægning af rum for at skabe plads til drejebænke, søjleboremaskiner, slibemaskiner mv., etablering af nyt ventilationsanlæg til komfort- og procesventilation, nye strømforsyninger samt cts.
  • Autoværksted: Komplet renovering af eksisterende værksted for at skabe moderne og tidssvarende rammer til Autobranchens Udviklings Center. Renoveringen omfatter alle overflader, vinduer, porte samt installationer, herunder procesventilation, nyt belysningsanlæg, installationer til lifte mv.

RÅDGIVNINGSYDELSER

Totalrådgivning inkl. programmering, projektering, udbud, byggeledelse, tilsyn og aflevering.