BESKRIVELSE AF SAGEN

Etablering af ventilation på Frejlev Skole i eksisterende klasselokaler, faglokaler og personalerum, som hidtil har været uden ventilation. Etablering af CTS-anlæg til styring og overvågning af bygningernes vand-, varme- og ventilationsanlæg. Rumautomatik i hvert klasselokale til regulering af ventilationen efter temperatur, CO2 og bevægelse. Diverse følgearbejder for integration af ventilation i eksisterende lokaler, herunder nye lofter, taginddækninger, brandcellevægge mv.

Arbejdet på Frejlev Skole udføres i henhold til Aalborg kommunes bæredygtighedsmanual med særlig fokus på det gode indeklima.

I hele processen har der været fokus på at skabe en optimering mellem indeklima og drift, så energiforbruget kan minimeres, når lokalerne ikke er i brug.

Brix & Kamp A/S har forestået byggeledelsen med styring af tid og økonomi, afholdelse af byggemøder samt sikkerhedsmøder. Der er gennemført udvidet funktionsafprøvning ved aflevering af anlæggene, med kontrol og forbedring af anlæggenes drift.

 

RÅDGIVNINGSYDELSER
Projektledelse, projektering af alle fag, udbud i fagentrepriser, byggeledelse, tilsyn og funktionsafprøvning.