BESKRIVELSE AF SAGEN:
Nordstjerneskolen er en fusion af tre af byens skoler til en ny skole, som er blevet udformet som en stjerne med fem arme.
Det samlede skolemiljø kommer til at indgå i et større område for skole, kultur, fritid og rekreation og med Arena Nord som nabo. Der er i projektet taget højde for, at der kan ske en tilbygning/forbindelse med en fremtidig hal.

1200 børn – 160 ansatte – 4 spor samt 1 stort specialskoleafsnit.

Fleksibilitet og flerfunktionalitet har været nøgleområdet. Indretningen er en kombination af bærende betonvægge og lette gipsvægge, så bygningen kan tilpasse sig fremtidens læringsmiljøer.

I hver af de fem fingre på Nordstjerneskolen er der skabt miljøer, som alle kan føle sig trygge i og forholde sig til i forhold til egen aldersgruppe. Hver finger har torve og gader, som fører til skolens samlingspunkt, det store torv, hvor elever kan mødes på tværs af alder.

For at udnytte Frederikshavn Kommunes intentioner om, at være i front som førende energiby, er varmeanlæggene udført som lavtemperaturanlæg. Det giver et stort besparelsespotentiale, da der ikke er en masse rør, som unødigt varmer bygningen op, hvor der ikke er behov for det. Afregning sker efter den planlagte incitamentstarif, der skærer ca. 20% af energiudgifterne. Det giver fjernvarmeforsyningen en stor fordel med lavtemperaturdrift, som smitter direkte af på energiregningen.

Bygningen overholder krav til BR2020 vedr. energiforbrug.

For at understøtte ønsket om en skole med et højt fagligt niveau, er det vigtigt, at der er styr på bl.a. CO2-niveauet, samt på temperaturen i det enkelte lokale. Der er en direkte sammenhæng mellem indlæringsevnen, CO2 og temperaturen i lokalet. For at optimere disse forhold er der individuel styring af hvert enkelte lokale. De enkelte dele, der har indflydelse på temperatur og CO2 integreres:

 • CO2-føler, der regulerer ventilationsluftmængden til det ønskede niveau.
 • Temperaturen holdes på det ønskede niveau ca. 21°C
 • Radiatorer lukkes med elektronisk ventil, så der omgående lukkes for varmen, når der ikke er behov.
 • Naturlig ventilation i form af højtsiddende oplukkeligt vindue, som aktiveres når der er behov.
 • Solafskærmning med udvendige screens/solgardiner, når der er behov herfor.

 

Bæredygtighed er tænkt ind som en naturlig del af den nye folkeskole – både i byggeteknisk forstand, men også i brugs- og oplevelsesmæssig forstand. For at kunne leve op til de skrappe krav om energiforbrug har der været særlig fokus på:

 • Højisoleret klimaskærm.
 • Høj udnyttelsesgrad af dagslys – strategisk placering og brug af glas.
 • Optimering af drift af de tekniske installationer og komponenter.
 • Fokus på materialekvaliteter, levetider og afskaffelsesegenskaber.
 • Eksponering af tekniske komponenter og visualisering.
 • Brug af alternative energikilder – solceller.

 

Se NohrCons film om Nordstjerneskolen her

 

RÅDGIVNINGSYDELSER:
Projektering af installationer for VVS, ventilation, indeklima (indeklimasimuleringer, dagslysberegninger, akustik), energiberegninger og el.