BESKRIVELSE AF SAGEN:
Etablering af ventilationsanlæg i klasselokaler, faglokaler og personalerum, som hidtil har været naturligt ventileret. Etablering af akustiklofter og belysning efter nyeste normer i udvalgte områder. Renovering af bygningens hovedvandinstallationer. Anlæg og indeklima skal leve op til bygningsreglementets bygningsklasse 2020-krav.

RÅDGIVNINGSYDELSER:
Alle fag inkl. byggeledelse og tilsyn.