BESKRIVELSE AF SAGEN

Udvidelse af skolen med en 850 m2 stor tilbygning, som bliver en selvstændig afdeling for eleverne i 7.-10. klasse. Tilbygningen kommer til at indeholde både klasselokaler og fælles arealer med plads til at arbejde både individuelt og i grupper, hvilket giver mulighed for at skabe et ægte studiemiljø for de ældste elever. Tilbygningen frigiver samtidig lokaler, som i stedet vil blive omdannet til it-undervisning for de yngre elever.

Foruden tilbygningen renoveres og sammenlægges lokaler til et nyt fagområde for fysik- og naturfagsundervisningen – målet er at skabe et moderne undervisningslokale for både fysik-kemi i udskolingen og naturfag i mellemtrinet med fælles depotrum og fælles brug af udstyr.

 

RÅDGIVNINGSYDELSER

Bygherrerådgivning, samt bistår med beslutnings- og arbejdsprocesser og sikrer arbejdets fremdrift.