BESKRIVELSE AF SAGEN
Sundhedsvidenskabeligt fakultet er faciliteter til universitetets lægevidenskabelige uddannelse. Sundhedsvidenskabeligt fakultet opføres som en selvstændig bygning i nær tilknytning til Aalborg Universitetshospital, og er på knap 25.000 m². Byggeriet opføres af Bygningsstyrelsen for Aalborg Universitet.

Funktioner:
Byggeriet indeholder blandede faciliteter til undervisning, forskning og administration, herunder godt 2.000 m² laboratorier.

Bæredygtighed:
Byggeriet opføres med stor fokus på driftsvenlige og totaløkonomiske løsninger, attraktive studiemiljøer og godt indeklima. Inden aflevering af byggeriet skal der udføres performance-tests som garanti for og dokumentation af, at bygningens installationer er samkørte og fungerer efter hensigten. Performancetests integreres i projektet helt fra dispositionsforslaget.

 

RÅDGIVNINGSYDELSER
Ingeniørrådgivning vedrørende el-, vvs- og ventilationsinstallationer, laboratoriefunktioner samt special-installationer.
BIM projektering og koordinering er en naturlig del af vores projekteringsarbejde.