BESKRIVELSE AF SAGEN:
I forbindelse med en større til- og ombygning af Tern­drup Skole, idrætshal og svømmehal, ønskes der etableret nyt musiklokale i eksisterende lokaler. Musik­lokalet indrettes med scene og aflukket øvelokale. Det nye musiklokale indrettes i en del af det eksister­ende bibliotek. Adskillelsen mellem musiklokale og de omkringliggende lokaler sker med størst mulig fokus på lyddæmpning. Musiklokalet indrettes med akustikreguler­ende lofter og absorbenter på vægge. Således at der sikres en efterklangstid i lokalet der tilgodeser musik- og sangundervisningen bedst muligt.

RÅDGIVNINGSYDELSER:
Ingeniørrådgivning indenfor akustik og el.