BESKRIVELSE AF SAGEN:
Til- og ombygning af Terndrup Skole, idrætshal og svømmehal. For skolen fokuseres primært på indskoling/SFO, udearealer og diverse ombygning for tidssvarende lokaler til bl.a. kreative fag samt fysik og natur/teknik.

Idrætshallen og svømmehallen blev bygget sammen, hvor der er foretaget ændring af omklædningsrum og etableret lokaler til motion og spinning samt arealoptimeret på opholds- og birum m.m.

Alle nyopførte bygninger og tilbygninger overholder energikrav 2015.

RÅDGIVNINGSYDELSER:
Ingeniørrådgivning inden for alle fag inkl. tilsyn.