BESKRIVELSE AF SAGEN:
Etablering af ny vuggestue i eksisterende institu­tionsbyggeri. Ombygningen er udført i henhold til Aalborg Kommunes bæredygtighedsprincipper, med inddragelse af elementer fra bl.a. DGNB. Der er udført rentable energiforbedringer, herunder ud­skiftning af facade, samt komplet nye installationer, herunder ventilation og cts-styring.

RÅDGIVNINGSYDELSER:
Brix & Kamp A/S stod for projektering af VVS, ven­tilation, energi og indeklima, el og konstruktioner, samt fagtilsyn.