BESKRIVELSE AF SAGEN:
Opførelse af konfirmandbygning og præstebolig ved Biersted Kirke. Præsteboligen er på 241 m², hvoraf 32 m² bliver brugt som erhvervsdel for præsten. Ved siden af præsteboligen er der placeret en garage på 86 m².
Konfirmationsbygningen på 362 m² indeholder to undervisningslokaler for konfirmander med tværgående lydanlæg inkl. teleslynge. Derudover indeholder bygningen kontorfaciliteter til præst og dennes kordegn.

RÅDGIVNINGSYDELSER:
Projektering af konstruktioner, VVS og ventilation, el, akustik og indeklima. Fagtilsyn og projektopfølgning. IKT/BIM-koordinator.