BESKRIVELSE AF SAGEN:
Projekt 1: Projektet omfattede renovering og ombygning af en mindre del af hovedbygningen, til brug for Korma. Korma er Kompetencecenter for Rytmisk Musik Aalborg. Der blev etableret kontorarbejdsplads til lederen af KORMA, lydstudie og indspilningsfaciliteter til musikproduktion, grupperum og toiletfacilitet.

Projekt 2: Projektet omfattede tag- og facaderenovering inkl. udskiftning af vinduer/døre, efterisolering af krybekældre, energioptimering af tekniske installationer. Ifm. renoveringen har Brix & Kamp foretaget miljøscreening, -prøver og -rapport. Energiundersøgelser, termografering og energirådgivning. Gældende for de tekniske installationer er der sket optimering af eksisterende teknikrum samt etablering af nye teknikrum, udskiftning af eksisterende og vand-/varmerør, teknisk isolering, optimering af føringsveje, udskiftning af radiatorer, optimering af elinstallationer tilpasset Husets mange værksteder mv., etablering af CTS.

Huset i Hasserisgade består af 3 længer fra 1911, som siden 1978 har fungeret som kulturhus. Bebyggelsen er ombygget og renoveret igennem flere omgange i forbindelse med ændret anvendelse samt vedligeholdelse. Bygningerne er hos Slots- og Kulturarvsstyrelsen registreret som bevaringsværdige med en bevaringsværdi 4, hvorfor renoveringerne er udført med respekt for byggestil og byggeskik samtidig med at der skabes nye og funktionelle installationer.

RÅDGIVNINGSYDELSER:
Miljøscreening, -analyse og -rapport, Energirådgivning, projektering af vvs, ventilation og el. Fagtilsyn på alle fag.