BESKRIVELSE AF SAGEN:
Opførelse af tilbygning i tilknytning til det eksisterende Jetsmark Kirkecenter. Den eksisterende bygning fremtræder som et vigtigt grundelement i den nye samlede bebyggelse. Designet af Jetsmark Kirkecenter fokuserer på både at skabe fremtidens hus og et hus med fodfæste i fortiden – et hus der forholder sig til konteksten og de eksisterende karakteristika.

Tilbygningen indeholder administrationsfaciliteter samt forsamlingsfunktioner, placeret på hver side af et foyer-torv. Ydermere opføres nye personale- og værkstedsfunktioner i direkte forlængelse af den eksisterende nord-syd-gående bygningslænge.

RÅDGIVNINGSYDELSER:
Rådgiveropgaven omfatter ingeniørrådgivning for tekniske installationer og bærende konstruktioner, samt forsyningsanlæg i terræn.